רפרטואר

נ. נרדי שתו העדרים
ד. זהבי החליל
שרה לוי-תנאי עם השחר
נעמי דה מאיו מהתחלה
פ. מינקובסקי החמה מראש האילנות
נ. הירש בלדה לשוטר
נ. הירש פגישה ראשונה
א. לבנון כד אל כד
פ. בן חיים התרגעות
מסורתי בואי בשלום
נ. שמר החגיגה נגמרת
בתיה רובין KUMEN ZOLSTU- איידיש
ס. ארגוב רוח שלי גשם שלי
מ. זעירא הכד
אנונימי נאום ה`
י. הדר עץ האפרסק
חנה לוי אני רוצה תמיד עיניים
נעמי דה-מאיו שיר מולדת
מ. וילנסקי דצמבר

א. בורודין מקהלת נערות מתוך האופרה "הנסיך איגור"
ג`. ורדי VA PENSIERO  "מקהלת השבויים העבריים מתוך האופרה "נבוקו"
וו. בויס ALLELUYA
א. מקדוול TO A WILD ROSE
פ. אוסברג MUUSIKA
ה. פורסל IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE
א. ארנסקי ORIENTAL SONG
פ. א. פיסק A PRAYER י. ה. שיין שפעת פרחים
ג. פרסקובלדי SE L`AURA SPIRA
מ. גלינקא MIO BEN RICORDATI
א. אלגר MY LOVE DWELT
שוסטקוביץ` ROMANCE
פ. שופן VALSE BRILLANTE
י. פרידלין MIST OVER THE LAKE

ל. ברנשטיין SOMEWHERE
נ. פיובני SMILE
בארי ורובין גיב A WOMAN IN LOVE
ג`.שטיין PEOPLE
ג`. רפוזו SING
ה. ארלן OVER THE RAINBOW
ג`. בוק נשתה לחיים - TO LIFE
ל. ברנשטיין I FEEL PRETY
נ. הירש בלדה לשוטר
נ. הירש פגישה ראשונה

שיר עם בלדנו AVRE TU
שיר עם נפולטני FUNICULI
שיר עם נפולטני TIRITOMBA
פ. אוסברג MUUSIKA
שיר עם מקסיקני ROSITA
שיר עם אירי UNTIL WE MEET AGAIN