יצירת קשר התיאטרון העירוני

:
:
:
:
:
:
התיאטרון העירוני נתניה
כתובתרחוב
טל` משרדים000
פקס משרדים000
מזכירות
ימיםשעות
ימיםשעות
ימיםשעות