גלמן קיש סופיה | מנחה לבחינות בגרות במוסיקה

בעלת תואר דוקטור מהאקדמיה למוסיקה בקלוז`. מנחה את תלמידי הקונסרבטוריון בכתיבת עבודות הרסיטל.