הופעת בכורה של הרכב כלי הקשה בוגר, בהדרכת תומר יריב