מוסיקה מסרטים ומחזות

ל. ברנשטיין SOMEWHERE
נ. פיובני SMILE
בארי ורובין גיב A WOMAN IN LOVE
ג`.שטיין PEOPLE
ג`. רפוזו SING
ה. ארלן OVER THE RAINBOW
ג`. בוק נשתה לחיים - TO LIFE
ל. ברנשטיין I FEEL PRETY
נ. הירש בלדה לשוטר
נ. הירש פגישה ראשונה
חזרה ל->