מוסיקה קלאסית

א. בורודין מקהלת נערות מתוך האופרה "הנסיך איגור"
ג`. ורדי VA PENSIERO  "מקהלת השבויים העבריים מתוך האופרה "נבוקו"
וו. בויס ALLELUYA
א. מקדוול TO A WILD ROSE
פ. אוסברג MUUSIKA
ה. פורסל IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE
א. ארנסקי ORIENTAL SONG
פ. א. פיסק A PRAYER י. ה. שיין שפעת פרחים
ג. פרסקובלדי SE L`AURA SPIRA
מ. גלינקא MIO BEN RICORDATI
א. אלגר MY LOVE DWELT
שוסטקוביץ` ROMANCE
פ. שופן VALSE BRILLANTE
י. פרידלין MIST OVER THE LAKE
חזרה ל->