גלגל החיים | 1.9.16

"גלגל החיים באמנות" -פרויקט של תערוכות אמנות ניידים , הכוללים שילוב של אמנויות חזותיות שונות להרכב יחיד המייצג אידיאולוגי - אחדות פיגורטיבית והלחנה, השתתפות קהילה באמנות של מרחב וזמן, את העקביות של קנה המידה, שיעור, קצב ואת היכולת להפעיל תפיסה רבת פנים של הצופה...
פרויקט "גלגל החיים באמנות" מאפשר ליצור שינוי מהותי במרווח שבין האמנות הממוסדת לבין רעיונות חדישים, בין האמנות החזותית הקלאסית לבין גילום חזותי קונצפטואלי, החל ממעשי ידי אמן ועד לפעלולים ממוחשבים. אוצר התערוכה: אנדריאן ז`ודרו
חזרה ל->