אלעד דורף בכיתת המורה, דניאל שץ, בביצוע היצירה "נטליה" מאת המלחין א. לאורו