שון סלובודקין, תלמיד מחלקת הפסנתר, בכיתת המורה, נדיה פרידקובסקי