מודעה לממלא/ת מקום למשרה של מזכיר/ת אגף


כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך. זאת בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – 1988.

א. תיאור התפקיד:

1. ארגון וניהול משרד מנהל האגף, בסביבת עבודה ממוחשבת.
2. בקרה אחר משימות אגפיות.
3. ניהול יומן ומענה טלפוני.
4. תאום וקשר עם גורמי פנים וחוץ.
5. ניהול דואר ופניות הציבור – עיבוד נתונים, הפנייתם לגורמים רלבנטיים ומעקב.
6. ביצוע משימות שונות כפי שיוטלו על ידי מנהל האגף.


ב. הכישורים הנדרשים :

1. 12 שנות לימוד יתרון לבעלי תעודת בגרות/תואר אקדמאי
2. 2 שנות ניסיון לפחות בעבודת מזכירות
3. ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת התנסחות גבוהה.
4. שליטה מלאה במיומנויות המחשב, Excel, Powerpoint, Outlook ,Word וגרפים.
5. ניסיון מוכח בטיפול ומענה לפניות ציבור.
6. יכולת ניהול משא ומתן מול גורמי פנים וחוץ.
7. יכולת הקשבה ותקשורת בינאישית טובה, תודעת שירות גבוהה, אמינות ויושרה מקצועית.
8. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

תנאי שכר : 8-10 בדירוגים השונים
כפיפות : למנכ"ל העמותה
שיעור משרה : 1 משרה 100%.

מועמדים עם מוגבלות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
גיוון תעסוקתי
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים של מועמדים אחרים
פירוט הליכי המיון למשרה
בדיקת עמידה בתנאי סף באגף משאבי אנוש.
העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בוועדת הבחינה (מכרזים).

את המועמדות יש להגיש באתר ההגשה היא דיגיטלית בלבד ויש לפעול על פי הוראות המערכת בלבד. בעת ההגשה יש לצרף על פי הוראות המערכת קורות חיים מודפסים, תעודות המעידות על השכלה.
ניתן להגיש מועמדות עד יום 25.2.24 למייל : ofra@netanya-culture.co.il
בכבוד רב

בני אפרים
מנכ"ל עמותת היכל התרבות
העירוני נתניה