loading

ועדה פדגוגית

רייסנר אורי           -       יו"ר , מנהל הקונסרבטוריון

חלאבין עדי           -        רכזת פדגוגית, רכזת מחלקת כלי קשת

גורביץ` ויטה          -       רכזת מחלקה ווקאלית

פרידקובסקי נדיה   -       רכזת מחלקת פסנתר 

מיכל כהן-חמיאל    -       רכזת מחלקת תיאוריה

ורחובסקי איגור     -       רכז מחלקת הגיטרה

פלקסמן ולדימיר    -        רכז מחלקת נשיפה

בודמן  אלכס        -       מח` פסנתר

קליוזנר מרינה     -       מח` פסנתר

ועדה פדגוגית