loading

בנות המקהלה

סופרן: איילין קליין, דבי פנט, שרה שטדלר, מרייטה קטן
מצו: רחל בראון, דניאלה לביא, שולה רובין, חוה הר זהב
אלט: שרה ג`אן, שרון דקל, גבי שרייר ברק, אביבה לויטס, מדלן אלוש, שרה מנדל
בנות המקהלה