מפעל חיים ליהודית אנושי

בשנת 2007 הוענק למנהלת התאטרון יהודית אנושי "האמא של התאטרון"  פרס על מפעל חיים מטעם הפסטיבל ע"ש נצר לתאטרון חובבים.