שמורת טבע - האדריכל והצייר ד"ר חיים בן עמר ז"ל

תערוכת שמורת טבע
האדריכל והצייר ד"ר חיים בן עטר ז"ל
אוצרת, חנה קופלר
 
 

 

 
העבודות בתערוכה ״שמורת טבע״ מתייחסות בעיקר לחמדת הארץ. לנוכח העיסוק האובססיבי של האמנות העכשווית בשואות אקולוגיות ואנושיות, הנובעות מהתערבות האדם בטבע, דווקא עתה יש מקום לעורר מחדש את תשומת הלב לראשוניותם של הדברים כתמצית הקיום. 
 
 שמורת טבע

ציור נוף נחשב לאחת הסוגות המרכזיות באמנות הארצישראלית החלוצית. היציאה אל הנוף נבעה הן מטעמים אמנותיים והן ממסורות, ובד בבד הייתה גם ביטוי לאהבת הארץ, להתפעמות מנוף המולדת ולרצון להתאחד עם הנוף, להיטמע בו ולהדגיש את הקשר הבלתי אמצעי עם המקום.

לנוף ולייצוגיו שמור תפקיד מפתח באמנות הפלסטית, הן כאמצעי לביטוי הנשגב והן כמדיום להתבוננות במושגי אור וצבע. זיקתה של האמנות הישראלית לאמנות הצרפתית בשנות ה 30- של המאה ה 20- העמיקה את הקשר לנוף. לרומנטיציזם ולאימפרסיוניזם הצרפתיים, שצמחו מתוך אידיאליזציה של הטבע, נודעה השפעה עזה על הציור הישראלי, שצמח אף הוא מתוך חקירת הנוף המקומי, כפי שזה בא לידי ביטוי לאורך השנים ביצירות רבות באמנות הפלסטית וכן בספרות ובמוזיקה

.

מציאות חייו של חיים בן-עמר הכתיבה את פרקי הזמן, שאותם הקדיש לציור. כאשר עלה לארץ באמצע שנות ה 30- , לאחר שסיים את לימודיו ברומא וכבר היה אדריכל מדופלם, נרתם לבניין העיר נתניה כמעט מראשית התהוותה. הוא הקים בה את ביתו וקבע בה את ייעודו המקצועי והחברתי-ציבורי.

עוד ברומא מימש בן-עמר את אהבתו לציור ולמד רישום וציור באקדמיה לאמנות, אולם רק לאחר עשרים שנות בנייה והתערות בארץ שב ופנה לעולם הציור. הסביבות שבהן שהה סיפקו לו שטף בלתי פוסק של דימויים לציור והשראה. אהבתו לנופי הארץ באה לידי ביטוי בכל ציור נוף שיצר בעת שיצא אל הטבע הישראלי. המראות שראו עיניו הפכו תחת ידיו לפרטיטורה של קו, כתם וצבע. על כל אלה שורה תחושת פשטות טמירה של התמזגות עם הטבע במובן היומיומי, ללא פאתוס הירואי כלשהו.

הנוף מהווה עבור בן-עמר כלי להעברת רגשות וחוויות. הוא מבטא מציאות פנימית בנפש האמן ובה בעת גם מציאות אובייקטיבית, הנגלית נכחו בעולם הטבע. האנרגיה של הטבע ועוצמתו באות לידי המחשה בציורי הנוף שלו, כשהוא יוצא לצייר בחוץ, בדומה לעמיתיו בני דורו, הציירים משנות ה 30-ואילך. בן-עמר עצמו שב לעולם הציור רק באמצע שנות ה 50- , כאשר בילה חופשה ראשונה בעיר צפת.

הוא צייר בעיקר בגירי פסטל על נייר ונמנע מן המופשט, שהחל להתבסס באותה עת בעולם ובארץ. בן-עמר צייר את נופי הארץ מתוך אהבת האדמה, הצמחייה, העצים, רחובות הערים, המבנים העתיקים. הוא עסק בנוף מקומי כפשוטו. מקורות ההשראה לציורי הנוף שלו היו סביבתו הקרובה בעירו נתניה, והנופים שאותם פגש בנסיעותיו ובטיוליו ברחבי הארץ - נופי טבע לצד נופים אורבניים בצפת, במטולה, בטבריה, בירושלים, באזור ים המלח, בקיבוצים השונים ועוד, ומאוחר יותר - הנופים שהביא עמו מטיוליו בעולם, בעיקר מצרפת, משוויץ, מאיטליה ומארץ הולדתו - רומניה. ״עצים - זה הנושא שאני אוהב מאוד לצייר. אצלי כל ציור של עץ הוא דיוקן של עץ, וניתן לזהות את מיני העצים בציור. נושא אחר האהוב עליי הוא סמטאות בערים עתיקות״, העיד בן-עמר, וכך התהוותה תבנית נוף יצירתו והתגבש מכלול מרכיביה הציוריים.

אמנים רבים משתמשים בדימויי טבע ביצירתם, לעתים בהצגה תמה של הדבר עצמו ולעתים בהקשרים סמליים, שייצוגם חורג מעבר למה שנתפש במבט ראשון. העבודות בתערוכה ״שמורת טבע״ מתייחסות בעיקר לחמדת הארץ. לנוכח העיסוק האובססיבי של האמנות העכשווית בשואות אקולוגיות ואנושיות, הנובעות מהתערבות האדם בטבע, דווקא עתה יש מקום לעורר מחדש את תשומת הלב לראשוניותם של הדברים כתמצית הקיום.

חנה קופלר, אוצרת

No Matching Records

No Matching Records

No records match your search criteria.

Search Again