התערוכה "כתונת הפסים היא לא רק של יוסף"

פתיחה: יום שישי 10/03/2023 בשעה 11:00
הגלריה על הצוק | רחוב המעפילים 19 נתניה טל 09-8308845
אוצרת: ד"ר נורית צדרבוים
משתתפים: דליה סינקלר אילון, דליה לביא, דליה לנגר, אריק שניידר, נעמי כרוך, חדווה בן דוד, יוקי דביר, נטע אבידר, רבקה נבו
 
 
 
 
 
 
כתונת הפסים היא לא רק של יוסף –מתוך דברי האוצרת ד”ר נורית צדרבוים
"התערוכה `כתונת הפסים היא לא רק של יוסף` משתמשת בסיפור יוסף על כל המשתמע ממנו כאירוע מיתי, צורני תוכני ומטפורי.
’כתונת הפסים’ היא עובדה המסופרת במקרא על אבותינו הקדמוניים, על משפחה, על אדם, שהיא למעשה ארכיטיפ אוניברסלי בו כתונת הפסים משמשת משל ומטאפורה למצבים אנושיים שונים של תמימות והתנשאות,
יחסי הורים וקנאת אחים, מוחצנות ואסתטיקה, גנדרנות, אהבה, שנאה וזכרון.
בדברינו על `כתונת הפסים`, הכתונת היא לבוש אך לא רק הכתונת המהודרת שעל פי הכתוב הייתה שזורה בפסים רקומים. היא סמל, היא צורה, היא כסות, כמו גם חשיפה. אנו מוצאים גם רמיזות חומריות.
מדובר בסוג של לבוש גברי או נשי, או גם וגם, מדובר בפסים, שהם דוגמא ורצף וסדר, צבעוניות והדר, או להיפך.
האמנים המשתתפים בתערוכה מתמקדים ברמיזות שבסיפור יוסף וכתונת הפסים עם הלקחים והתובנות ובוחנים באיזה מקום אישי או חברתי זה פוגש אותם.
יש המדגישים את נושא הגנדרנות באמצעות אביזרי אופנה. הכתונת המפוארת, הזוהרת והיפה הפכה להיות מטרה לחיצי שנאה וקנאה – עד מוות. כתונת הפסים במקרה זה כבר אינה רק של יוסף והופכת להיות ’קרדום לחפור בו’.
העיסוק בנושא כתונת הפסים כאן בזמנים אלה מייצרת יד של זכרון למאבקים בין עמים, לתלבושת הפסים שלבשו יהודים במחנות ההשמדה, לפסי הרכבת שהובילו למוות, הבור של יוסף, בורות המוות.
התערוכה כתונת הפסים אינה מייצגת רק מיתוס, היא מציאות שהופיעה בצורה זו או אחרת בשרשרת הדורות של המין האנושי וחקוקה בזכרון הקולקטיבי.
’כתונת הפסים’ היום חלק בלתי נפרד מחוויות ההווה האישי והגלובלי ”… לא רק של יוסף”

באירוע הפתיחה במעמד מכובדים תופיע זמרת האופרה אילת כוהן, בכמה שירים וקטעים מרגשים.

במהלך חודש התצוגה יתקיימו: מפגש משוררים ומשוררות באירוע שנקרא `השמיעי קולך רחל`, בו המשוררים יקראו משירתם שעוסקת בדמות הנשית - האם, המשוררת, האישה המקראית, או אישה בת ימינו.
וזאת בהדהוד ליום האישה הבינלאומי שמתקיים באותו זמן.
רב שיח - שבו נפגוש את היוצרים, נשמע מהם על יצירתם, נדבר, נשאל, נראה.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לד”ר נורית צדרבוים 052-8333992