הודעה על הסדר פשרה בת"צ 15164-11-17

במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס` 15164-11-17 יעניק היכל התרבות העירוני בנתניה בעונות הקרובות הטבות לציבור האזרחים הוותיקים בשווי כולל של 360,000 ₪ (להלן: "ההטבה לקבוצה") באמצעות:
מתן שני כרטיסי מתנה בעונה מתוך סדרות, הרצאות או הופעות שאינן חייבות במתן הנחה לאזרחים ותיקים או כרטיס מתנה בעונה מתוך סדרות, הרצאות או הופעות שאינן חייבות במתן הנחה לאזרחים ותיקים וכרטיס מתנה אחד בעונה מאלה החייבות במתן הנחה. וכן הנחה במנוי או בכרטיס בודד למלווי אזרחים ותיקים מעל גיל 80 שאינם זכאים להנחה על-פי דין. הכל בכפוף למצאי הכרטיסים הקיים ביחס לכל אירוע במקומות שיוקצו לכך או על בסיס מקום פנוי ובהתאם להסדר הפשרה.
ההטבה לקבוצה תוענק החל ממועד פרסום זה ולתקופה שלא תעלה על 45 חודשים או במשך תקופה ארוכה יותר, ככל שההיכל לא יפעל בתפוסה של מינימום 75% מהתפוסה העיקרית.
פרטים ומידע מפורט בדבר ההטבות והזכאות יעודכנו באופן שוטף באתר האינטרנט של ההיכל שכתובתו: www.netanya-culture.co.il או בטלפון 098308811. ניתן לפנות להיכל במסרון ווטסאפ: 0525119903 או ב דוא"ל: info@netanya-culture.co.il